Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 – Definities

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Oncehosting is een onderdeel van Oncemedia en gevestig in Woerden.

Bezoekadres: Trasmolenlaan 12, 3447 GZ  Woerden

Telefoonnummer: 0348 809979

E-mailadres: info@oncehosting.nl

KvK-nummer: 30182271 Utrecht

Btw-identificatienummer: NL0922.72.605.B01